RODZICU!!!! Uzupełnij i przynieś wszystkie zgody! Nie możemy uaktualnić strony- potrzebna zgoda na publikowanie WIZERUNKU DZIECKA!!!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Programy i projekty

Praca wychowawczo dydaktyczna w Tęczowym Przedszkolu planowana jest zgodnie z Nową Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. - Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r.). Realizujemy również Programy zgodne z nową podstawą programową

Nauczyciele Tęczowego Przedszkola samodzielnie podejmują decyzję w sprawie kolejności realizacji treści nauczania, proporcji czasu przeznaczonego na zapoznanie wychowanków z treściami, poszerzenia treści wskazanych w podstawie programowej.

Nauczyciele mają swobodę stosowania takich metod nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne. Podjęcie decyzji podpowiada wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

 

PROGRAMY, INNOWACJE, PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA

         REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 1. PROGRAMY:
 • Program „Kocham przedszkole” Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej- Mieszek,
 • „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”- Program Wychowania Przedszkolnego WSiP Jolanta Wasilewska,
 • „Jeden, dwa, trzy! Ładnie mówię Ja i Ty” - autorski program profilaktyki logopedycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym K. Adamskiej,
 • „Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim”,
 • „Program zajęć tanecznych” autorstwa A. Żmijewskiej,
 • „Program nauczania rytmiki w Tęczowym Przedszkolu”,
 • Międzynarodowy Program „Przyjaciele Zippiego” promujący zdrowie i dobre samopoczucie dzieci,
 • Program z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych „Więcej wiem, mniej choruję”
  - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
 • Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne” - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
 • Program adaptacyjny.

 

 1. INNOWACJE PEDAGOGICZNE:
 • „Mam talent i się tym chwalę” autorstwa A. Szóstyk,
 • „Szach mat” – zajęcia w ramach koła szachowego autorstwa M. Kuryło,

 

 1. PROJEKTY EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE:

- zewnętrzne:

 • Projekt edukacyjny pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki „Kala
  i Pszczoły” stworzony przez Fundację APIKULTURA i Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA,
 • Projekt edukacyjny „Dzieciaki ratują zwierzaki” – Fundacja CultureLab,
 • Projekt ekologiczny „Ekokulturalne przedszkole” – Czasopismo o wychowaniu
  i edukacji dzieci „Bliżej Przedszkola”

    - autorskie:

 • „Ruch to zdrowie – każdy starszak ci to powie” - projekt edukacyjno-wychowawczy autorstwa A. Szóstyk,
 • „W Liczbolandii” - projekt edukacyjno-wychowawczy autorstwa A. Szóstyk,
 • „Wesoła zabawa z literkami” - projekt edukacyjno-wychowawczy autorstwa M. Kuryło,
 • „Obserwujemy, doświadczamy – tajemnice świata odkrywamy” - projekt edukacyjno-wychowawczy autorstwa M. Kuryło.
 • „Do odważnych świat należy” - projekt edukacyjno-wychowawczy autorstwa
  Żmijewskiej

 

 1. PRZEDSIĘWIĘCIA:
 • „Przedszkolak w świecie wartości” autorstwa A. Boczoń
 • „Moja mała Ojczyzna Warszawa – lokalny patriota autorstwa M. Rudak
 • „Wędrujący teatr z elementami technik artystycznych” autorstwa A. Boczoń
 • „Eko Smoki” – cykliczne zabawy artystyczno-ekologiczne (A. Boczoń)
 • „Zdrowi i Uśmiechnięci – smaczne i zdrowe potrawy Smokowe” – warsztaty (M. Rudak)
 • Spokój i uważność żabki” – warsztaty uważności (A. Boczoń)
 • Smokowe powitanko- rozśpiewanki – zabawy na dobry humor- cykliczne spotkania ruchowo- rytmiczne (M. Rudak)

 

 

Data dodania: 2020-10-17 19:12:25
Data edycji: 2021-10-06 19:19:01
Ilość wyświetleń: 1120

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej