UWAGA RODZICE !!! Do piątku tj. 26 lutego czekamy na potwierdzenia woli kontynuowania nauki w przedszkolu w roku szkolnym 2021/ 22. W zakładce ogłoszenia dostępny jest adres następnego webinaru dla rodziców ! Serdecznie zapraszamy do udziału!

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Webinaria dla rodziców!!!

Uwaga Rodzice,

Dostęp do następnego webinaru adresowanego do rodziców ;  https://youtu.be/R544mFsClqk

  • 25. 02.2021 o godz. 18.00 pt;  Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?

 

Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zapraszają rodziców i nauczycieli do udziału i realizacji programu pt;

„Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość.”

 

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Program jest realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube.

Zapraszamy Państwa do udziału w webinarach prowadzonych przez ekspertów tematycznych. Poniżej załączamy tematykę i planowany harmonogram poszczególnych webinarów. Każdorazowo dostaną Państwa przesłany link do adresu z dostępem do webinaru.

  • Najbliższy webinar adresowany do rodziców 11.02.2021r. godz.18.00 pt. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.

Będzie dostępny pod adresem: https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

 

  • Następny 25. 02.2021 o godz. 18.00 pt;  Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?

Czas trwania jednego webinaru to około 40 min!

Serdecznie zapraszamy !

 

Data dodania: 2020-11-27 08:55:16
Data edycji: 2021-02-23 18:31:59
Ilość wyświetleń: 471

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej