Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Bezpłatna pomoc prawna!

Ogłoszenia
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Niebieska Linia od lipca 2021 r. do listopada 2023 r.
realizuje program Wyprawa poMOC, w ramach którego oferuje BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE. Program kierowany jest do mieszkańców m.st. Warszawy, którzy: - aktualnie doznają przemocy w rodzinie, - doznawali przemocy w przeszłości i wciąż odczuwają jej skutki, - pochodzą z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, - są świadkami przemocy w rodzinie (są członkami rodzin, w których dochodzi lub dochodziło do przemocy).
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:
www.niebieskalinia.org <http://www.niebieskalinia.org> w zakładce
Wyprawa poMOC.

W ramach programu oferowana jest bezpłatna i kompleksową pomoc:

- indywidualne konsultacje psychologiczne,

- konsultacje psychologiczne dla par i rodzin,

- konsultacje prawne.


Szanowni Państwo,

na prośbę Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazujemy list Ministra
Zdrowia dotyczący bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej dzieci
i młodzieży, w tym okresowych testów przesiewowych i kompleksowych
bilansów zdrowia.

Zachęcamy do zapoznania się z listem 
rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży (marzec 2022)

Data dodania: 2020-11-27 08:55:16
Data edycji: 2022-10-18 11:00:23
Ilość wyświetleń: 3665

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej