Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Konkurs fotograficzny!!!

Konkurs fotograficzny!!!

Regulamin Konkurs Fotograficznego pt. „Moje magiczne miejsce”

 1. Organizatorem konkursu jest: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
 2. 2. Celem konkursu jest:
   Rozwijanie zainteresowań fotograficznych wśród dzieci z pomocą rodziców
   Utrwalenie w fotografii piękna okresu przedszkolnego
   Prezentowanie miejsc, które dla dziecka, rodziny jest magiczne
   Popularyzacja fotografii dziecięcej
   Zachęcanie do wspólnego spędzania czasu
  3. Warunki uczestnictwa w konkursie :
   W konkursie mogą wziąć udział wszystkie chętne dzieci ze śródmiejskich przedszkoli wraz z rodzicami.
   Tematem konkursu jest: „Moje magiczne miejsce”.
   Wykonaj zdjęcie MIEJSCA, które jest dla Ciebie MAGICZNE, użyj je do zrobienia kolażu i prześlij do nas zdjęcie swojej pracy.
   Prace muszą być połączeniem techniki: fotograficznej i plastycznej, same fotografie nie będą brane pod uwagę.
  4. Zasady konkursu:
   Każdy uczestnik może nadesłać jedną fotografię swojej pracy.
   Prezentacja: połączenie techniki fotograficznej z plastyczną.
   Fotografię należy nadesłać na adres e-mailowy : p20@edu.um.warszawa.pl
   W wiadomości napisać metryczkę : imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, e-mail, nazwa oraz adres placówki, opis (tytuł) zdjęcia. Na
  pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
   W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.
   Konkurs trwa od 23.11.2020r. do 31.12.2020 r.
  5. Kryteria przyznawania nagród:
   Estetyka i oryginalność pracy
   Zgodność z tematyką konkursu
   Samodzielność
   Kreatywność
  6. Przyznawanie nagród:
   Wyłonione zostaną: I, II i III miejsce
   Decyzję (ostateczną i nieodwołalną) o przyznanych miejscach podejmuje
  jury konkursu
   Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem i upominkiem
  7. Rozstrzygnięcie konkursu:
   Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18.01.2020 r. o godz. 10:00 w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 20, ul. S. Sempołowskiej
  2a, 00-574 Warszawa.
  • Nagrody będą rozesłane na adresy placówek, z których nadejdą prace konkursowe.
 3. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków
  regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
  poz. 883) oraz udzielenie prawa do opublikowania prac na tronie
  internetowej przedszkola.
Data dodania: 2020-11-26 19:00:55
Data edycji: 2020-11-26 19:11:49
Ilość wyświetleń: 259

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej