Czcionka:

A+A-

Kontrast:

To My

W roku szkolnym 2021/22 w grupie „Niebieskie Smoki” realizowane będą następujące programy, projekty, przedsięwzięcia:

PROGRAMY:

 1. Program Wychowania Przedszkolnego WSiP „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” autor Jolanta Wasilewska

https://ucze.pl/zasob/planeta-dzieci-prawda-dobro-piekno-w-swiecie-wartosci-program-wychowania-przedszkolnego/

 1. Program zajęć tanecznych. A. Żmijewska.
 2. Program zajęć rytmiczno-muzycznych.
 3. Program nauczania jęz. angielskiego.

 

PROJEKTY;

 

 1. Projekt z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych ,,Więcej wiem mniej choruję” Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
 2. Projekt ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
 3. Projekt ekologiczny ,,Ekokulturalne przedszkole”. Magazyn o wychowaniu i edukacji dzieci ,,Bliżej przedszkola”
 4. Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Kala i pszczoły”
 1. Projekt,,Dzieciaki ratują zwierzaki” Fundacji CultureLab-współudział.

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA I INNE: 

 

 1. „Moja mała ojczyzna Warszawa”- lokalny patriota.
 2. ,,Wędrujący teatr z elementami technik artystycznych” zamiennie z nauką gry w szachy w ramach współpracy międzyoddziałowej.
 3. Cykliczne zabawy artystyczno-ekologiczne „Eko Smoki”.
 4. „Zdrowi i uśmiechnięci”- smaczne i zdrowe potrawy „smokowe”.
 5. „Smokowe powitanko- rozśpiewanki – zabawy na dobry humor. Cykliczne spotkania ruchowo- rytmiczne.
 6. Cykliczne warsztaty uważności: ,,Spokój i uważność żabki”.
 7. Akcje charytatywne (zbiórki-nakrętki, baterie, karma dla schroniska dla zwierząt)

,,Przedszkolak w świecie wartości”- poszerzony o umiejętności społeczne. Jest to kontynuacja innowacji z ubiegłego roku.

Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat uniwersalnych wartości, jak też rozwijanie inteligencji społecznej i związanych z tym umiejętności społecznych.

Dzieci będą  poznawać kluczowe wartości, podstawowe emocje, próbować  radzić sobie z ich przeżywaniem.

Wszystkie dzieci będą uczestnikami spotkań poświęconych każdorazowo odrębnej wartości, emocji, bądź umiejętności społecznej:

- koleżeńskość

- troskliwość

- nasze emocje

- szacunek wobec starszych

- współpraca

- radzenie sobie z porażką

- szacunek do przyrody

- jak pokonać lęk

W ich trakcie dzieci będą poznawać, tworzyć, utrwalać wiedzę na dany temat poprzez różnorodne formy aktywizacji dobrane pod kątem tematów zajęć.

Będą miały możliwość aktywnego uczestnictwa, formułowania własnych opinii i wniosków taki sposób, aby zabawie towarzyszyła swoboda wypowiedzi oraz dobrowolność w udziale.

Czas realizacji to osiem miesięcy roku szkolnego tj. od października do końca maja.

 

Projekty,,Więcej wiem mniej choruję”, ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne” przygotowane przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny dotyczą szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Ich głównym celem jest edukacja w zakresie higieny rąk, promocji szczepień, zapobiegania chorobom.

 

Projekt „Ekokulturalne przedszkole” miesięcznika „Bliżej przedszkola” skupia się na podejmowaniu różnorodnych akcji na rzecz naszej planety. Realizując go będziemy zaszczepiać w dzieciach chęć do działania i pokazywać, że każdy ma wpływ na kondycję Ziemi i jest za nią odpowiedzialny.
Cele Projektu:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej;
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
 • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
 • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
 • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
 • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Projekt będzie realizowany w trzech kategoriach:

 • EKOPLASTYKA – planowanie ekologicznych prac plastycznych,
 • EKOPRZESTRZEŃ – tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku,
 • EKOKULTURA – nawiązywanie współpracy z rodzicami na rzecz środowiska

 

Projekt „Kala i pszczoły”to cykl filmów edukacyjnych Fundacji Apikultura rekomendowany przez MEN. Jego celem jest rozbudzenie w najmłodszych odbiorcachchęci troski o ekosystem, w którym funkcjonujemy oraz zaprezentowanie dobrych praktyk służących ekologii.

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15800,Cykl-filmow-edukacyjnych-quotKala-i-pszczolyquot.html

 

Projekt ,,Dzieciaki ratują zwierzaki” Fundacji CultureLab. skupia się na poznaniu przez dzieci życia zwierząt. Dzięki filmom, zdjęciom, prezentacjom, spotkaniom online z zootechnikami z ośrodków ratowania zwierząt oraz scenariuszom tworzonym przez Fundację CultureLab dzieci dowiedzą się jak żyją i jak chronione są dzikie zwierzęta w różnych częściach świata.

 

„Moja mała ojczyzna Warszawa”

Przedsięwzięcie „Moja mała ojczyzna Warszawa” będzie realizowane w grupie „Niebieskie Smoki” w roku szkolnym 2021/22 w terminie od X-V.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przybliżenie dzieciom miasta w którym żyją, które jest jednocześnie stolicą naszego kraju i miejscem wielu historycznych wydarzeń. Maluchy będą poznawały Warszawę poprzez literaturę popularnonaukową, utwory literackie dla dzieci, bajki, legendy i filmy edukacyjne oraz piesze wycieczki krajoznawcze.

Cele realizacji projektu:

 • Budzenie w dzieciach zainteresowań historią Warszawy;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością narodową i lokalną;
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania informacji na temat naszego miasta,;
 • Rozbudzenie w wychowankach wrażliwości na piękno i rozwija niezdolności plastycznych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poprzez :

 • Oglądanie prezentacji multimedialnych;
 • Poznanie wybranych legend warszawskich
 • Wykonywanie prac plastycznych związanych z legendami i miastem;
 • Nauką i słuchaniem piosenek o Warszawie;
 • Zorganizowaniem tematycznego kącika w sali grupy;
 • Wykonanie grupowego albumu o Warszawie;
 • Galerię prac plastycznych przygotowana w oparciu o poznane legendy;

 

„Zdrowi i uśmiechnięci”smaczne i zdrowe potrawy „smokowe”.

Jednym z podstawowych zadań wychowawczych przedszkola jest wychowanie zdrowotne dziecka, które jest  integralną częścią ogólnego wychowania, zmierzającego do ukształtowania wysokiego poziomu kultury zdrowotnej.Dziecko przebywając w przedszkolu, zdobywa podstawowe informacje i umiejętności niezbędne do wzmacniania  zdrowia  w sposób naturalny: w powiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, wypoczynkiem. 

Prezentowane przedsięwzięcie ma charakter profilaktyczno–zdrowotny. Jego celem jest poszerzanie wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego- propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia, wyrabianie prawidłowych nawyków prozdrowotnych i propagowanie zdrowego stylu życia.

W ramach podjętych działań dzieci nauczą się:

- zasad zdrowego odżywiania;

- wykształcą właściwe nawyki żywieniowe;

- wdrożą się do dbałości o własne zdrowie i przestrzegania zasad higieny poprzez wspólne przygotowywanie zdrowych potraw.

 

Cykliczne spotkania ruchowo- rytmiczne„Smokowe powitanko- rozśpiewanki” – zabawy na dobry humor.

 

„Smokowe powitanko- rozśpiewanki” zostały zaplanowane w celu nauki ciekawych i wesołych zabaw, wpływających na dobry humor dzieci i integrację grupy. Zaplanowane zabawy będą  kształtowały w dzieciach poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Pomogą w usprawnieniu procesów pobudzania i hamowania, rozwiną umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy.

 

W ciągu roku szkolnego 2021/22 grupa „Niebieskich smoków” nauczy się dwudziestu powitanko- rozśpiewanek: Niebieskie Smoki to my; Stań ze mną w koło będzie nam wesoło; Biegał sobie mały smoczek; Gimnastyka dobra sprawa;Kompanija, Do przodu jedna rękę daj;Kto zna magiczna liczbę 7;Idzie zuch;Bawiły, bawiły się dzieci paluszkami; Kto w styczniu urodzony;Do przodu prawą rękę daj…Epoli, taj, taj, je;Do przodu prawą rękę daj; Epoli, taj, taj, je;Słoneczko nasze rozchmurz buzię; Kwiatuszki – Jezzowanki; Jestem muzykantem konszabelantem; Trzej Japończycy; Tańczymy labada małego walczyka; Płyną statki z bananami; Zuch marynarz; Dżungla, dżungla.

 

Data dodania: 2020-10-26 14:38:31
Data edycji: 2021-10-03 20:04:12
Ilość wyświetleń: 502

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej