Czcionka:

A+A-

Kontrast:

O tym mówimy, tego się uczymy

Temat kompleksowy: Koszyk Pani Jesien- poznajemy uprzejmość

W tym tygodniu celem jest:

  • poznanie nowej wartości „uprzejmości”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat; zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,
  • poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie; poszerzanie doświadczeń językowych,
  • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci; rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się jęz. angielskim; wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu,
  • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa); rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia;wdrażanie do zgodnej współpracy,
  • poznanie możliwości własnego aparatu głosowego; kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego; doskonalenie sprawności fizycznej; zachęcanie do starannego wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń
    poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,
  • rozwijanie zdolności manualnych; poszerzanie doświadczeń kulinarnych; zachęcanie do zdrowego odżywiania się
    i częstszego spożywania owoców.
Data dodania: 2020-10-26 13:56:21
Data edycji: 2021-10-24 10:59:21
Ilość wyświetleń: 483

"Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech, aby uczyły się kochać ludzi i wszystko, co je otacza."

Maria Kownacka
Bądź z nami
Urzędu Miejskiego w Policach
Biuletynu Informacji Publicznej