O nas

Tęcza

Przedszkole Nr 21 w Warszawie przy Marszałkowskiej 27/35/A istnieje od około 1958r. Zlokalizowane jest w Śródmieściu Miasta Stołecznego Warszawy za Kościołem Świętego Zbawiciela blisko stacji Metro Politechnika, w miejscu cichym i zadrzewionym.

Mieści się w wolnostojącym funkcjonalnym dwukondygnacyjnym budynku wybudowanym dla potrzeb placówki przedszkolnej na warszawskim MDM. Posiada bardzo dobre warunki dla pobytu dzieci oraz pracy personelu pedagogicznego i administracyjno obsługowego.

Budynek przedszkola.

W przyziemiu przedszkola znajduje się blok kuchenny, wraz z przestronnym zapleczem, oraz różne pomieszczenia pomocnicze dla personelu pedagogicznego i obsługowego.

Na parterze przedszkola zlokalizowane są szatnie dziecięce, dwie duże sale zajęć, z łazienkami dla dzieci, pomieszczenia administracyjne i sanitarne, łazienka ogrodowa dla dzieci, pomieszczenia gospodarcze, szatnia dla personelu.

Na pierwszym piętrze - dwie duże sale zajęć z łazienkami dla dzieci, sala gimnastyczna, sala do nauki języka angielskiego, pokój nauczycielski, zmywalnia, pokój logopedy i psychologa, łazienka dla personelu.

Wokół przedszkola znajduje się duży, ogrodzony plac zabaw dla dzieci, o powierzchni około 1500 m2. Umieszczone są tu zabawki ogrodowe, sprzęt terenowy i piaskownice. Rosną też drzewa i krzewy, dzięki czemu nawet w najbardziej upalne dni jest tu miło i przyjemnie. Dzieci najbardziej lubią zjeżdżać ze zjeżdżalni, bujać się na sprężynowych huśtawkach, bawić się na drewnianych zestawach gimnastycznych.

Do przedszkola może uczęszczać 100 dzieci. Podzielone są na cztery grupy wiekowe. Każda grupa wiekowa ma do dyspozycji dużą i kolorową salę do zajęć i zabaw:

W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna oddziałowa. W grupie dzieci trzyletnich i czteroletnich zatrudniona jest pomoc nauczyciela.

W przedszkolu zatrudnionych jest ośmiu nauczycieli, logopeda, psycholog, 2 pomoce nauczyciela, kierownik administracyjno gospodarczy, sekretarz, dziewięciu pracowników obsługowych.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 20:00, w tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Prowadzimy oddział przygotowania przedszkolnego.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody, tworzymy sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas popołudniowy natomiast obejmują dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia dodatkowe.

W Tęczowym Przedszkolu leżakują tylko dzieci trzyletnie. Dla dzieci czteroletnich i pięcioletnich organizujemy odpoczynek w formie zajęć relaksacyjnych.

Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi.

Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości, pomoce itp.

Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje, prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.


godło

Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35/A
00 - 639 Warszawa
tel. 22 825 17 85

Czynne 07.00 - 20.00