Kadra

Kadra

Wysoką jakość pracy Tęczowego Przedszkola gwarantują kompetentne nauczycielki, predysponowane do pracy pedagogicznej z dziećmi. Kadra pedagogiczna posiada wymagane kwalifikacje kierunkowe do pracy w przedszkolu.

W Tęczowym Przedszkolu dzieci otoczone są specjalistyczną opieką psychologiczno pedagogiczną oraz logopedyczną.

W naszej placówce zatrudnieni są wykwalifikowani pracownicy administracji i obsługi wpływający na wysoki standard funkcjonowania placówki w obszarze organizacji pracy przedszkola, żywienia dzieci, bezpieczeństwa, higieny.

Pracę nauczycielek i personelu administracyjno obsługowego w Tęczowym Przedszkolu cechuje:

 • szacunek dla dziecka,
 • pielęgnacja naturalnej radości i spontaniczności dzieci,
 • widzenie świata oczami dziecka,
 • dbanie o indywidualny rozwój dziecka kierując jego możliwościami i potrzebami,
 • poznawanie i uczenie przez zabawę,
 • wspomaganie a nie nakazywanie czy zastępowanie w czynnościach,
 • edukacja bez zbędnego stresu,
 • utrwalanie w dzieciach pewności siebie,
 • nauka świadomych wyborów.

Kadra pedagogiczna "Tęczowego Przedszkola"

Dyrektor

 • mgr Iwona Kanigowska

Grupa I

 • mgr Małgorzata Kuryło - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Iwona Kanigowska - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Olga Łazińska - nauczyciel kontraktowy

Grupa II

 • mgr Mirosława Wardal - nauczyciel dyplomowany
 • Anna Żmijewska - nauczyciel kontraktowy

Grupa III

 • mgr Urszula Maziarz - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Maryla Rudak - nauczyciel dyplomowany, społeczny zastępca dyrektora

Grupa IV

 • mgr Ewa Kacak - nauczyciel mianowany
 • mgr Agnieszka Szóstyk - nauczyciel dyplomowany

Logopeda

 • mgr Katarzyna Adamska - nauczyciel mianowany

Język angielski

 • mgr Urszula Maziarz - nauczyciel dyplomowany

Zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki

 • mgr Małgorzata Ścibisz - nauczyciel kontraktowy

godło

Przedszkole Nr 21
ul. Marszałkowska 27/35/A
00 - 639 Warszawa
tel. 22 825 17 85

Czynne 07.00 - 20.00